Jesteś w: Home      Oferta

Nasza oferta dla...
 
 
Przemysłu
 • obudowy i elementy maszyn
 • elementy karoserii i wyposażenia wnętrz środków komunikacji
 • wysokoprzezroczyste obudowy do kamer cctv
 • ochronne ekrany z tworzyw wysokoudarowych
 
Budownictwa
 • dźwiękochłonne ekrany drogowe
 • świetliki dachowe
 • obudowy i klosze do systemów oświetleniowych z materiałów wysokoudarowych
 • elementy wystroju wnętrz o wysokich parametrach odporności na uderzenia np. witryny 
 
Reklamy
 • displaye
 • expozytory
 • reklamy świetlne
 • szyldy
 • litery przestrzenne
 • druk wielkoformatowy
 • przyczepy reklamowe
 


   
Tworzywa
Wybór materiału zależy od wymagań stawianych produktom pod wzglę- dem wytrzymałości mechanicznej, odporności chemicznej i atmosfe- rycznej, wymogów higienicznych, trans- parentności, wymiarów oraz ceny. 

Poliwęglan

Wśród rodziny tworzyw sztucznych na szczegól- ną uwagę zasługuje poliwęglan. Ten nowo- czesny polimer, określany często jako zamiennik szkła, stoso- wany jest w szeroko
w budownictwie
i przemyśle.
prot - Profesjonalne Technologie
Hosting - Serwery