Jesteś w: Home      Termoformowanie
Termoformowanie 
 
W czasie procesu termoformowania mamy do czynienia z dwoma, charakterystycznymi etapami obróbki: z ogrzewaniem tworzywa i z jego kształtowaniem. Płyta lub folia z tworzyw termoplastycznych poddawany obróbce termicznej zamocowana jest na ramie utrzymującej go w określonej odległości od elementów grzejnych. Promienniki ceramiczne, kwarcowe lub halogenowe umieszczone są po jednej lub obu stronach materiału. Ilość grzałek powinna umożliwiać uzyskanie mocy około 25÷50 KW na metr kwadratowy powierzchni.  Wbudowane w segmenty grzewcze termoelementy pozwalają kontrolować i regulować temperaturę w różnych strefach ogrzewanej powierzchni.
 
Temperatura i czas grzania zależy od rodzaju polimeru jego grubości i koloru. Niektóre tworzywa termoplastyczne jak na przykład poliwęglany wymagają wstępnego suszenia przed poddaniem ich ogrzewaniu.  Ogrzany materiał formuje się wykorzystując formy negatywowe, które odwzorowują element po stronie wewnętrznej lub formy pozytywowe, odwzorowujące element po stronie zewnętrznej.
 
Dokładne przyleganie ogrzanego materiału do formy uzyskuje się przez odpowiednie zastosowanie próżni lub nadciśnienia z jednej lub obu stron płaszczyzny półfabrykatu.
Rozróżniamy formowanie próżniowe, ciśnieniowe lub mechaniczne. Często stosuje się kombinacje tych metod dla uzyskania lepszych efektów.
 
Przy formowaniu próżniowym stosuje się zbiorniki wyrównawcze o objętości porównywalnej z objętością roboczą urządzeń formujących, połączone z pompami próżniowymi. Ma to na celu uzyskanie wymaganego podciśnienia w możliwie krótkim czasie. Formowanie próżniowe wymaga podgrzania półfabrykatów do temperatury formowania wyższej o 10÷30°C w porównaniu do formowania ciśnieniowego. Uformowany element poddawany jest chłodzeniu w formie przez wypromieniowanie ciepła do otoczenia, nawiew zimnego powietrza przez wentylatory z dyszami strumieniowymi i odbiór ciepła przez formę.
 
 
 

prot - Profesjonalne Technologie
Hosting - Serwery